W górę
Wygrana skarga kasacyjna w sprawie roszczeń z Konwencji CMR

Klient naszej kancelarii poniósł szkodę w postaci utraty towaru w czasie realizacji międzynarodowej usługi przewozowej. Problematyczny w toku postępowania sądowego okazał się status pozwanego (…)

Więcej