W górę
Opcje walutowe – Bank nie zachował należytego miernika staranności w procesie oferowania i zawierania transakcji opcyjnych

Klient naszej Kancelarii zawarł w 2006 roku umowę o rozliczane negocjowanych transakcji rynku finansowego (tzw. opcje walutowe). Przed zawarciem umowy odbyły się dwa krótkie spotkania (…)

Więcej
Problematyczny status przewoźnika sukcesywnego

Zagadnienie statusu tzw. przewoźnika sukcesywnego (kolejnego przewoźnika) rodzi w praktyce wiele problemów. Niewielu przedsiębiorców świadczących międzynarodowe usługi przewozowe (…)

Więcej
Wygrana skarga kasacyjna w sprawie roszczeń z Konwencji CMR

Klient naszej kancelarii poniósł szkodę w postaci utraty towaru w czasie realizacji międzynarodowej usługi przewozowej. Problematyczny w toku postępowania sądowego okazał się status pozwanego (…)

Więcej