W górę
Będą rekompensaty w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa lubelskiego i podlaskiego

Uchwałą Sejmu z dnia 30 września 2021 roku przedłużony został stan wyjątkowy, wprowadzony Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 2 września 2021 roku na obszarze części województwa lubelskiego i podlaskiego. Jednocześnie, procedowana jest ustawa o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 22 listopada 2002 roku o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela – każdemu, kto poniósł stratę majątkową w związku z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego służy roszczenie odszkodowawcze. W aktualnym stanie prawnym jednak odszkodowanie nie obejmuje utraconych korzyści. Według projektu ustawy o rekompensacie, przedsiębiorcy działający na obszarze objętym stanem wyjątkowym, prowadzący działalność w branży turystycznej i hotelarskiej będą mogli ubiegać się o rekompensatę za kres 30 dni w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu za okres czerwiec – sierpień 2021 roku. Wnioski o rekompensatę – tak jak w przypadku ustawy z 2002 roku – będzie trzeba składać do właściwego wojewody, który decyzję powinien wydać w terminie 14 dni (w ustawie z 2002 roku przewidziano termin 3 miesięcy).