W górę
Postępowania sądowe i administracyjne
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym także Sądem Najwyższych, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,
  • reprezentacja przed organami administracji samorządowej
  • reprezentacja przed organami administracji rządowej (UKE, URE, GIODO),
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA),
  • przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowych,
  • udział w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych.