W górę
Prawo gospodarcze i zamówienia publiczne

Prawo gospodarcze:

 • reprezentacja w procesach sądowych w sprawach z udziałem przedsiębiorców
 • pełna obsługa z zakresu prawa spółek handlowych
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności,
 • obsługa prawna w zakresie przygotowania dokumentów korporacyjnych m.in. umów, statutów, regulaminów i uchwał,
 • kompleksowe wsparcie w zakresie dokonywania podwyższeń, obniżeń kapitału, umorzeń udziałów/akcji w spółkach,
 • przeprowadzanie badań due diligence z zakresu prawa korporacyjnego
 • reorganizacja przedsiębiorstw:
 • przekształcenia, podziały, połączenia,
 • aporty, przeniesienia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części,
 • reprezentowanie w toku negocjacji zapisów umów oraz zapewnienie wsparcia związanego z dokumentacją powiązaną (np. weksle, gwarancje bankowe oraz inne rodzaje zabezpieczeń kontraktu).
 • prowadzenie szkoleń w zakresie prawa gospodarczego

 

Prawo zamówień publicznych:

 • pomoc przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowanie projektów umów;
 • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia, w tym również przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie,
 • zastępstwo w postępowaniach odwoławczych przed KIO i sądem wraz z pełną obsługą prawną w zakresie tych postępowań,
 • pomoc w ocenie i badaniu złożonych wniosków oraz ofert,
 • pomoc w przeprowadzaniu zamówień w trybach negocjacyjnych i zamówieniu z wolnej ręki.