W górę
Prawo karne
 • doradztwo prawne
 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego
 • obrona oskarżonych w postępowaniu karnym
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez m.in. składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu o kompensatę dla ofiar przestępstw
 • reprezentowanie osób nie będących stronami w postępowaniu karnym
 • prowadzenie spraw przed sądem w sprawach wykroczeniowych