W górę
Prawo podatkowe
 • rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych
 • doradztwo w zakresie podatków VAT, CIT, PIT, podatków lokalnych, PCC oraz w kwestiach unikania podwójnego opodatkowania,
 • reprezentacja podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • analiza umów z punktu widzenia skutków podatkowych,
 • sporządzanie opinii podatkowych,
 • doradztwo w sprawie wyboru optymalnej struktury transakcji,
 • analiza konsekwencji podatkowych planowanych modeli biznesowych,
 • sporządzanie wniosków o wydanie wiążących interpretacji podatkowych i opinii zabezpieczających,
 • przeprowadzanie badań due diligence z zakresu prawa podatkowego
 • obsługa prawna w zakresie opodatkowania transakcji na rynku nieruchomościowym (VAT, podatki dochodowe, PCC),
 • doradztwo w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu twórców,
 • doradztwo w zakresie podatku u źródła,
 • opracowanie dedykowanej, wewnętrznej procedury dotyczącej wypełniania obowiązku raportowania do Szefa KAS o schematach podatkowych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie prawa podatkowego